Poljoprivredne sirovine d.o.o. Novi Sad

Preduzeće za otkup i prodaju poljoprivrednih sirovina

Poljoprivredne sirovine logo

PIB: 106671671
MB: 20656476

Adresa

Stevana Branovačkog 9
21000 Novi Sad

Analiza

grafik

Nudimo Vam potpuno besplatnu uslugu praćenja i analize cena osnovnih sirovina na najznačajnijim svetskim tržištima.

Analiza

Kontakt

kontakt

Centrala
021 456 487

Komercijalisti
Drago Ivković, 060 6691 227
Denis Rodić, 060 6691 229

Direktor
dipl. ing. Radovan Kravić, 069 691 223

E-mail

;