Poljoprivredne sirovine d.o.o.

Trgovina poljoprivrednim sirovinama

Poljoprivredne sirovine logo

PIB: 106671671
MB: 20656476

Adresa

Prote Mihaldžića 10
21131 Petrovaradin

Analiza

grafik

Nudimo Vam potpuno besplatnu uslugu praćenja i analize cena osnovnih sirovina na najznačajnijim svetskim tržištima.

Analiza

Kontakt

kontakt

Centrala
021 641 51 72
060 6691 227

Faks
021 641 51 71

Komercijala
Denis Rodić: 060 6691 229

Direktor
dipl. ing. Radovan Kravić: 069 691 223

E-mail

;